fbpx

FREE EXPRESS SHIPPING WORLDWIDE - STRAIGHT FROM MANUFACTURER

gca logo new page

Welcome to Gamechanger Audio - world of innovative guitar effects and music technology!

Our goal has always been to create gear that not only inspires the player, but also broadens our understanding of how sound and science can work together.

We hope to bring products of great value to the musicianship and skill of those who are ready to experiment and change their playing game.
Scroll down!

High voltage rock'n'roll:

World's first electro-mechanical desktop synthesizer:

The world's first electro-mechanical desktop synthesizer.
Available now. Limited quantity.

Welcome to Gamechanger Audio!

World of innovative guitar effects and music technology.

Our goal has always been to create gear that not only inspires the player, but also broadens our understanding of how sound and science can work together.

We hope to bring products of great value to the musicianship and skill of those who are ready to experiment and change their playing game.

Buy directly from Gamechanger Audio and get:

Do you have any questions about your GCA product?

Visit our support page to read FAQs and get product manuals!

SUPPORTED BY

Gamechanger Audio Ltd is supported by the Investment and Development Agency of Latvia, Agreement No SKV-L- 2017/28 19.01.2017.

Liaa-Logo

Gamechanger Audio Ltd is supported by the Investment and Development Agency of Latvia within the framework of ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 on Creative Industries Incubators.

SIA “Gamechanger Audio” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai”; īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 1.5 – “Jauna ģitāras efektu pedāļu sērijas izstrāde, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma darbību”.

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002