fbpx
gca logo new page

SPRING SALE | 20% OFF ALL PEDALS

Welcome to Gamechanger Audio - world of innovative guitar effects and music technology!

Our goal has always been to create gear that not only inspires the player, but also broadens our understanding of how sound and science can work together.

We hope to bring products of great value to the musicianship and skill of those who are ready to experiment and change their playing game.
Scroll down!

High voltage rock'n'roll:

World's first electro-mechanical desktop synthesizer:

The world's first electro-mechanical desktop synthesizer.
Available now. Limited quantity.

Welcome to Gamechanger Audio!

World of innovative guitar effects and music technology.

Our goal has always been to create gear that not only inspires the player, but also broadens our understanding of how sound and science can work together.

We hope to bring products of great value to the musicianship and skill of those who are ready to experiment and change their playing game.

Buy directly from Gamechanger Audio and get:

Do you have any questions about your GCA product?

Visit our support page to read FAQs and get product manuals!

SUPPORTED BY

Gamechanger Audio Ltd is supported by the Investment and Development Agency of Latvia, Agreement No SKV-L- 2017/28 19.01.2017.

Liaa-Logo

Gamechanger Audio Ltd is supported by the Investment and Development Agency of Latvia within the framework of ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 on Creative Industries Incubators.

SIA “Gamechanger Audio” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai”; īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 1.5 – “Jauna ģitāras efektu pedāļu sērijas izstrāde, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma darbību”.

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt jaunu SIA “Gamechanger Audio” ģitāras efektu pedāļu sēriju, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma (envelope follower, pitch detection) darbību.

Attiecīgi pētniecības projekta ietvaros tiks izstrādāts, verificēts un uzlabots skaitļošanas ziņā efektīvs apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritms, izstrādāts elektroniskās iekārtas platformas prototips, kas ļaus veikt darbu izstrādātajam algoritmam, kā arī izstrādāti trīs ģitāras efekti, kas pieņem vadības signālus, ko rada izstrādātais algoritms.

Paredzams, ka projekta rezultātā uzņēmums tirgū ieviesis trīs jaunus ģitāras efektu pedāļus, tādējādi papildinot uzņēmuma esošo sortimentu.